×
Home
DOE DE TEST!
Over het onderzoek
Meer over uitdrukkingen
Nog meer testjes
Voor scholen
Over ons
Media
Maak dat de kat Wijs!
Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij worden de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke privacywetten in acht genomen.

Verzamelen nieuwe uitdrukkingen:

In het kader van het publieksonderzoek van het Weekend van de Wetenschap verzamelen we nieuwe uitdrukkingen. Bij het insturen van nieuwe uitdrukkingen kunt u optioneel uw naam meesturen. Wij kunnen de opgegeven naam gebruiken bij het bekend maken van de leukste uitdrukking(en). Met het opgeven van uw naam geeft u toestemming om de opgegeven naam te mogen vermelden bij het bekend maken van de leukste uitdrukking(en).

De naam zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt en niet met andere partijen worden gedeeld. Deze informatie zal na afloop van het onderzoek worden verwijderd.

Data publieksonderzoek

Deze website is voor het onderzoek Maak dat de kat wijs! van de Rijksuniversiteit Groningen. Wij willen graag weten welke Nederlandse uitdrukkingen jij kent. De test bestaat uit twee delen en duurt ongeveer tien minuten.

Belangrijk te weten:

Cookies

website maakt gebruik van de volgende functionele cookies:

U kunt uw cookie instelling wijzigen. Alle veelgebruikte internetbrowsers (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome en hun equivalenten voor mobiele toestellen) bieden via de respectievelijke instellingen de mogelijkheid om cookies volledig te wissen en permanent te weigeren. De nieuwste versies van de genoemde internetbrowsers bieden ook een zogenoemde ‘Do Not Track (Volg me niet)’ instelling aan, waarmee aangesloten advertentienetwerken uw gedrag niet in kaart zullen brengen.


Intellectueel eigendom

De teksten, foto’s, logo’s, andere grafische uitingen op- en vormgeving van de website mogen niet zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming worden gekopieerd of gewijzigd, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt. Alle intellectuele eigendomsrechten op de teksten, foto’s, logo’s, andere grafische uitingen, vormgeving en overige daartoe vatbare werken liggen bij de Rijksuniversiteit Groningen.


Disclaimer

Wij doen ons best om zo zorgvuldig mogelijk te zijn bij de samenstelling van de informatie op maakdatdekatwijs.nl en gerelateerde subdomeinen. Wij doen ook ons best om de informatie actueel te houden. Dit laat onverlet dat er aan de op de website vermelde informatie geen rechten kunnen worden ontleend.

De Rijksuniversiteit Groningen en het project Maak dat de kat wijs! wijzen elke aansprakelijkheid voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van de website van de hand. Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen aan de inhoud van de website.

We verzoeken u bij twijfel over de inhoud van informatie contact met ons op te nemen via het e-mailadres.