×
Home
DOE DE TEST!
Over het onderzoek
Meer over uitdrukkingen
Nog meer testjes
Voor scholen
Over ons
Media
Maak dat de kat Wijs!
Over het onderzoek

Het Nederlands kent duizenden uitdrukkingen. Uitdrukkingen zijn vaste combinaties van woorden die vaak héél iets anders betekenen dan wat er letterlijk staat.

Een voorbeeld is "de kat uit de boom kijken". Als iemand de kat uit de boom kijkt, heeft dat niets met katten of bomen te maken. Het betekent dat iemand niet meteen reageert maar eerst even goed de zaak bekijkt en dan bepaalt wat je het beste kan doen of zeggen.

Wij denken dat iedereen veel uitdrukkingen kent. Misschien zelfs wel héél veel. Maar welke zijn dat precies? We weten al uit eerder onderzoek dat ouderen andere uitdrukkingen kennen dan jongeren - maar waar ligt dat aan? En welke uitdrukkingen worden vooral door ouderen herkend en welke worden vooral onder jongeren veel gebruikt?

Wij willen van zoveel mogelijk mensen weten welke uitdrukkingen ze kennen. Iedereen die Nederlands spreekt kan meedoen. Van jong tot oud. We zoeken op dit moment vooral kinderen en tieners (8-18 jaar) die mee willen doen aan ons onderzoek! Maar ook mensen uit België en buiten Europa kunnen ons met ons onderzoek helpen. Zoals bijvoorbeeld op de Nederlandse Antillen en in Suriname.

Wil je ons helpen met het wetenschappelijke onderzoek naar uitdrukkingen?

DOE DE TEST!

Dit onderzoek is begonnen als publieksonderzoek voor het Weekend van de Wetenschap in 2019.

Jaarlijks organiseert het Weekend van de Wetenschap in samenwerking met een universiteit of kennisinstelling een grootschalig publieksonderzoek. Een onderzoek waar iedereen aan kan deelnemen, jong én oud. Je kunt op deze manier meedoen en bijdragen aan echt wetenschappelijk onderzoek.

nog meer informatie...